Eucarpia Fruit 2019

Ve dnech 3. - 7. června 2019 se konal v Praze 15. ročník sympózia o šlechtění a genetice

XV EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium

VŠÚO Holovousy s.r.o. zvítězil v soutěži o pořádání mezinárodní konference, která se koná v intervalu 4 let. Je to poprvé, kdy se konference ovocnářské sekce EUCARPIA konala v České republice.

Tematicky  bylo sympózium  zaměřeno  na  studium  genetické  diversity  kulturních  odrůd  a genotypů  ovocných  plodin,  šlechtění a reakci odrůd ovocných plodin vůči biotickým a abiotickým stresům v podmínkách měnícího se klimatu. Součástí byla i odborná exkurze do špičkových ovocnářských podniků, VŠÚO Holovousy s.r.o. a prohlídka Prahy. Účast  180  vědeckých,  výzkumných  a  odborných  pracovníků  z  celého  světa svěčí o velkém zájmu o tuto akci.

Jednání bylo rozděleno na 5 tématických sekcí:    

  • Biodiverzita a genetické zdroje     

  • Šlechtění ovocných plodin

  • Molekulární genetika a biotechnologie

  • Rezistence genotypů ovoce vůči biotickým a abiotickým stresům

  • Kvalita a bezpečnost ovoce a výrobků z ovoce

Ve spolupráci se společností ISHS byly vybrané příspěvky publikovány v Acta Horticulturae.
Vítána byla i účast sponzorských firem z oblasti produktů molekulární biologie, chemických firem a distributorů pesticidů apod.

Spolupořadatelé:  EUCARPIA  (European  Association  for Research  on  Plant  Breeding)  a  ISHS  (International Society for Horticultural Science) a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Místo konání: Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum (SIC)

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO