Eucarpia Fruit 2019

Ve dnech 3. - 7. června 2019 se konal v Praze 15. ročník sympózia o šlechtění a genetice

XV EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium

VŠÚO Holovousy s.r.o. zvítězil v soutěži o pořádání mezinárodní konference, která se koná v intervalu 4 let. Je to poprvé, kdy se konference ovocnářské sekce EUCARPIA konala v České republice.

Tematicky  bylo sympózium  zaměřeno  na  studium  genetické  diversity  kulturních  odrůd  a genotypů  ovocných  plodin,  šlechtění a reakci odrůd ovocných plodin vůči biotickým a abiotickým stresům v podmínkách měnícího se klimatu. Součástí byla i odborná exkurze do špičkových ovocnářských podniků, VŠÚO Holovousy s.r.o. a prohlídka Prahy. Účast  180  vědeckých,  výzkumných  a  odborných  pracovníků  z  celého  světa svěčí o velkém zájmu o tuto akci.

Jednání bylo rozděleno na 5 tématických sekcí:    

  • Biodiverzita a genetické zdroje     

  • Šlechtění ovocných plodin

  • Molekulární genetika a biotechnologie

  • Rezistence genotypů ovoce vůči biotickým a abiotickým stresům

  • Kvalita a bezpečnost ovoce a výrobků z ovoce

Ve spolupráci se společností ISHS byly vybrané příspěvky publikovány v Acta Horticulturae.
Vítána byla i účast sponzorských firem z oblasti produktů molekulární biologie, chemických firem a distributorů pesticidů apod.

Spolupořadatelé:  EUCARPIA  (European  Association  for Research  on  Plant  Breeding)  a  ISHS  (International Society for Horticultural Science) a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Místo konání: Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum (SIC)

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO