66. ročník Ovocnářských dnů66. ročník Ovocnářských dnů

Publikováno: 22.01.2024


V Kongresovém centru Aldis Hradec Králové se 16. a 17. ledna uskutečnily Ovocnářské dny. Pozvání VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO s.r.o. a Ovocnářské unie České republiky, z. s. přijali mimo jiné například ministr zemědělství Marek Výborný, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Tomáš Dubský a další. 

Celkem se letošních Ovocnářských dnů zúčastnilo téměř 400 účastníků a 38 firem, jejichž zástupci nabízeli své výrobky a služby z pozice vystavovatelů.
Oba dva dny byly bohaté na zajímavé příspěvky rozdělené do pěti bloků, po kterých byl rovněž prostor pro diskuzi a otázky z publika.
Úvodní dopolední blok se již tradičně věnoval zhodnocení aktuální situace v ovocnářství ať už z pozice samotných pěstitelů nebo zástupců orgánů statní správy. 
Zbývající čtyři bloky byly specializované na rezidua v ovoci, automatizace a robotizace, systém ATM, dvě přednášky byly věnovány včelám, další byly náklady na pěstování, praskání třešní, šárka švestek, probírky- zkušenosti z Nového Zélandu, program Agroscope- šlechtění jabloní, SZP pro ovoce a zeleninu na Slovensku, zemědělské pojištění...apod.

Z řad organizátorů i účastníků byl 66. ročník Ovocnářských dnů hodnocen jako zdařilý.
Již nyní se začíná připravovat další ročník, který proběhne ve dnech 14.-15. ledna 2025 a na který jste srdečně zváni.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO