66. ročník Ovocnářských dnů66. ročník Ovocnářských dnů

Publikováno: 22.01.2024


V Kongresovém centru Aldis Hradec Králové se 16. a 17. ledna uskutečnily Ovocnářské dny. Pozvání VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO s.r.o. a Ovocnářské unie České republiky, z. s. přijali mimo jiné například ministr zemědělství Marek Výborný, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Tomáš Dubský a další. 

Celkem se letošních Ovocnářských dnů zúčastnilo téměř 400 účastníků a 38 firem, jejichž zástupci nabízeli své výrobky a služby z pozice vystavovatelů.
Oba dva dny byly bohaté na zajímavé příspěvky rozdělené do pěti bloků, po kterých byl rovněž prostor pro diskuzi a otázky z publika.
Úvodní dopolední blok se již tradičně věnoval zhodnocení aktuální situace v ovocnářství ať už z pozice samotných pěstitelů nebo zástupců orgánů statní správy. 
Zbývající čtyři bloky byly specializované na rezidua v ovoci, automatizace a robotizace, systém ATM, dvě přednášky byly věnovány včelám, další byly náklady na pěstování, praskání třešní, šárka švestek, probírky- zkušenosti z Nového Zélandu, program Agroscope- šlechtění jabloní, SZP pro ovoce a zeleninu na Slovensku, zemědělské pojištění...apod.

Z řad organizátorů i účastníků byl 66. ročník Ovocnářských dnů hodnocen jako zdařilý.
Již nyní se začíná připravovat další ročník, který proběhne ve dnech 14.-15. ledna 2025 a na který jste srdečně zváni.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO