EUFRINEUFRIN

Publikováno: 26.02.2024


Ve dnech 29. února až 2. března se ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích uskutečnilo výroční zasedání evropské sítě ovocnářských výzkumných organizací EUFRIN. Jednalo se o zasedání pracovní skupiny zaměřené na probírky a regulaci plodnosti ovocných stromů (Fruit thinning working group). Akce se zúčastnilo 33 zahraničních vrcholných vědeckých pracovníků z různých výzkumných organizací a univerzit a účastnili se jí rovněž zástupci společností zabývajících se vývojem a prodejem látek využitelných pro regulaci plodnosti. Pro svůj význam je zasedání navštěvováno i mimoevropskými zástupci, v letošním roce konkrétně z USA, Chile a Jižní Afriky. Cílem zasedání je výměna nejaktuálnějších výsledků výzkumu v dané oblasti. V rámci programu byl představen i náš výzkumný ústav a práce, kterou v dané specializaci i obecně provádíme. Dle ohlasu účastníků považujeme akci za úspěšnou. Děkujeme všem sponzorům, kteří pořádání akce finančně podpořili: Valent Biosciences, Fine Agrochemicals, ADAMA, L´Gobbi, Agronaturalis a Globachem. VŠÚO Holovousy si váží možnosti toto zasedání hostit a doufá v další užší mezinárodní spolupráci. 
 

 
Exkurze do výsadeb VŠÚO, kde byly představeny probírkové pokusy v jádrovinách.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO