Výzkumné instituce

Výzkumné instituce

Mezi naše spolupracujicí instituce patří například: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., univerzity a další.

Zahraniční partneři

Zahraniční partneři

Na mezinárodní úrovni je VŠÚO aktivně zapojen do předních evropských a světových organizací a spolupracuje s celou řadou významných vědeckých institucí.

Školy

Školy

Poskytujeme praktické vyučování a exkurze žákům středních škol. Jedná se zejména o odborné školy se zaměřením na ovocnářství, zahradnictví nebo zemědělství z našeho regionu. Zároveň spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami.

 

Ovocnářské a zpracovatelské podniky

Ovocnářské a zpracovatelské podniky

V rámci spolupráce se zemědělskými podniky přenášíme poznatky vědy a výzkumu do praxe. Spolupráce s ovocnářskými podniky a zpracovateli je důležitá z pohledu zpětné vazby a definice požadavků na výzkumná řešení. Některé firmy jsou členy Rady uživatelů nebo Věděcké rady. Jsou to například: Ovocnářská farma Kareš Ostroměř, SEMPRA Praha a.s., Agrosad Velké Bílovice s.r.o., Malus s.r.o. a další.

Veřejné instituce a zájmová sdružení

Veřejné instituce a zájmová sdružení

Veřejné instituce a zájmová sdružení jsou organizace, které jsou poskytovateli finančích prostředků na naši činnost nebo nebo s nimi spolupracujeme při zadávání výzkumných úkolů. Mezi naše spolupracujicí instituce patří například: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. SISPO, Ovocnářská unie ČR a další.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO