2. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY 20242. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY 2024

Publikováno: 11.04.2024


Dne  9.4.2024 se konala  2. demonstrační farma VŠÚO Holovousy. Hlavním mottem akce byla " Integrovaná ochrana v jádrovinách". Jednotlivá témata přednášek:
Aktuální situace v ochraně jádrovin proti škodlivým organismům, Ing. Michal Skalský, Ph.D., Mgr.Zuzana Haňáčková, Ph.D.,VŠÚO Holovousy, s.r.o.
Škodlivé druhy obalečů, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy, s.r.o.
Zásady vysoké produktivity sadů, Ing. Luděk Laňar, Ph.D., VŠÚO Holovousy, s.r.o.
Mechanizovaný řez a probírka sadů, Ing. Luděk Laňar, Ph.D., VŠÚO Holovousy, s.r.o.. Odpoledne se pak konala skupinová demonstrační akce na téma: Řez a jeho vliv na produktivitu sadů.  Z vysoké účasti se dá usuzovat na aktuálnost a dobře zvolená témata.
 
 
 
 
 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO