HORTIKOMPLEX 2020HORTIKOMPLEX  2020

Publikováno: 06.10.2020


Ve dnech 1. - 4. 10. 2020 se na Výstaviště FLORA OLOMOUC konala národní výstava ovoce, zeleniny, květin a školkařských výpěstků Hortikomplex. Tato událost je významná pro zahradnickou, ale i pro širokou veřejnost. 
Mottem letošního roku byla „Zdravá rostlina.“ Celé expozici v pavilonu „A“ vládl velký strom, ke kterému se sbíhaly jako kořeny, záhony plné ovoce, zeleniny, pestrých květin a školkařských stromků.

Této významné výstavní akce se zúčastnil i VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY se svou expozicí ovoce a výrobků z něho. Za školkařský výpěstek - stromek odrůdy Holovouské malinové a za jablka odrůdy Nicoleta jsme obdrželi ocenění.  Foto expozice VŠÚO 

Nové odrůdy jablek obdivovali návštěvníci v tento čas pro jejich krásné zbarvení, tvary ale i velikost. Mezi zajímavosti patří vždy kolekce starých odrůd z našeho genofondu, která je předmětem velkého zájmu. Víte, jak vypadá např. Antonovka těžká?

Výstava měla kvůli covid-19 menší návštěvnost, ale přes všechny tyto problémy byla skvělou přehlídkou práce našich ovocnářů, zelinářů, květinářů a školkařů.


 

 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO