Nový univerzální opylovač pomůže pěstitelům třešníNový univerzální opylovač pomůže pěstitelům třešní

Publikováno: 28.04.2021


Naši výzkumníci z VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o. v rámci Biotechnologického centra pro genotypování rostlin získali univerzální opylovač, který má pomoci pěstitelům třešní. Novinka by měla zvýšit úrodu a ušetřit pěstitelům čas i peníze. Projekt byl podpořen z programu Národní centra kompetence. Výzkumníkům se podařilo získat genotyp využitelný jako univerzální opylovač v třešňových výsadbách. Ten už byl také schválený jako funkční vzorek. „Identifikovaný genotyp má vysokou hodnotu pro pěstitele třešní z důvodu možnosti univerzálního použití a tím i úspory nákladů na opylování u všech pěstovaných odrůd,“ řekl Lubor Zelený, který vede oddělení genetiky a šlechtění ve VŠÚO. Odborníci v projektu vytvořili také možnosti komerční analýzy samosprašnosti a cizosprašnosti nově vyšlechtěných genotypů v jediné reakci u šlechtitelů i pěstitelů třešní. Dále zpracovali analýzu nově vytvořených hybridů třešní a genotypů plánovaných pro možnou budoucí registraci. Podle odborníků je to klíčové pro zjištění jejich opylovacího potenciálu - pro další křížení i komerční využití v sadech. Tým také ověřil kompatibilitu různých odrůd křížením a provedením testů samosprašnosti.
Využívání biologických metod je v Evropské unii legislativně dost omezené - zahrnuje třeba zákaz geneticky modifikovaných organismů (GMO) i přepisování genů v DNA. To značně zužuje možnosti, které mají zemědělci a šlechtitelé k dispozici. Mezi odrůdami třešní, které byly vyšlechtěny ve VŠÚO Holovousy se proslavily hlavně Kordia a Tamara. Kordia se od své registrace v roce 1981 stala světově uznávanou standardní odrůdou pěstovanou v mnohamilionových partiích stromků. Odrůda Tamara registrovaná v Česku v roce 2015 začíná získávat významnou pozornost pěstitelů třešní doma a především ve světě.
Program Národní centra kompetence cílí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jeho záměrem je provázat již existující úspěšná centra Grantové agentury ČR a operačních programů s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin je jedním z těchto center.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO