Vánoční výstava ve SmiřicíchVánoční výstava ve Smiřicích

Publikováno: 20.12.2019


Pátek 6.12.2019 9:00 hod.

Vánoční výstava a dny otevřených dveří se uskutečnily v pátek a sobotu 6. - 7. 12. 2019 ve Střední škole služeb, obchodu a gastronomie ve Smiřicích. Prezentace výrobků a služeb, které souvisí s časem Vánoc, zde probíhala formou prodejní výstavy a ukázek výroby a služeb. Návštěvníci mohli ochutnat pekařské a cukrářské výrobky včetně vánočního cukroví, vánoční dekorace a vazby. VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY se této akce také zúčastnil jako vystavovatel. Bylo možné si tu koupit ovoce, mošty, pálenky, cider, medovicový i květový med přímo od včelaře. Žáci školy nabízeli k ochutnávce míchané nápoje z holovouského moštu a pálenky. Z jablek žáci vyřezávali různé důmyslné tvary, které o Vánocích mohou pěkně dekorovat vánoční stůl. Předvánoční atmosféra byla zpestřena studentskou kavárnou, kde si návštěvníci mohli vychutnat výrobky žáků.
Nakonec nezbývá než všem popřát: Veselé Vánoce!

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO