TŘEŠŇOVÝ DEN


 

VŠUO Holovousy s.r.o. si vás dovoluje pozvat na seminář pro ovocnáře organizovaný v rámci projektu BIOFRUITNET

Termín: středa 29. červen 2022 od 9:00 hod
Místo: VŠUO Holovousy s.r.o., Holovousy 129, 508 01 Hořice


Program - Třešňové dny 2022
čas popis
9:00  –  9:20 Současná situace v pěstování třešní v ČR (Roman Chaloupka, OUČR)
9:20  –  9:40 Odrůdy třešní vyšlechtěné ve VŠUO (Pavol Suran, VŠUO)
9:40  –  10:00  Staré a krajové odrůdy třešní (Boris Krška, Jiří Kaplan, VŠUO)
10:00 – 10:20 Přehled podnoží pro třešně používaných v komerčních výsadbách (Jiří Kaplan, Radek Vávra, VŠUO)
10:20 – 10: 40 Přestávka
10:40 – 11:00 Stanovení bioaktivních látek ve třešních (Aneta Bílková, VŠUO)
11:00 – 11:20 Antioxidační látky ve třešních (Aleš Horna, RADANAL)
11:20 – 11:40 Strategie ochrany proti škůdcům v IPM a BIO produkci třešní (Vladan Falta, Biocont Laboratory)
11:40 – 12:00 Houbové choroby v ekologickém systému pěstování třešní (Radek Vávra, VŠUO)
12:00 – 12:20 Využití mykorhizy v ovocných sadech, vliv na růst stromů po výsadbě třešní (Aleš Látr, Symbiom)
12:20 – 12:50 Oběd formou bufetu
12:50 – 13:50 Návštěva biosadu třešní (Petr Kareš, ovocnářství Ostroměř)
Diskuse, občerstvení, předpokládaný konec semináře v cca 13:50 h. Seminář je bez vložného.

Z organizačních důvodů (zajištění občerstvení) prosím o potvrzení účasti nejpozději do 22.6.2022

e-mailem na: radek.vavra@vsuo.cz. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

PROGRAM V PDF

Kalendář akcí


Seminář OCHRANA OVOCE PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI

02.08.2022

Dne 2.8.2022 se koná v konferenčním sále VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO tradiční seminář o ochraně ovoce před chorobami a škůdci. Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO