Semináře a polní dny


VŠÚO pořádá pro pěstitele a odbornou veřejnost řadu seminářů, workshopů a polních dnů. V roce 2021 je situace díky covid -19 komplikovanější, přesto doufáme, že naplánované akce se uskuteční, i když budeme muset akci přizpůsobit daným podmínkám.
 

REGISTRACE NA SEMINÁŘE


Plánované akce v roce 2021:       

 

                         OVOCNÁŘSKÉ DNY 2021              Zrušeny

                    19. - 20.1. 2021 - Aldis Hradec Králové

                          
                         Degustace zimní 

                     3.2.2021   -  VŠÚO Holovousy  


                         Degustace jarní   

                     26.5.2021 - VŠÚO Holovousy   

   
                         Staré a moderní odrůdy třešní    
                

                     16.6.2021 - VŠÚO Holovousy


                         Třešňové dny     

                      29. – 30.6.2021  - VŠÚO Holovousy

   
                        Seminář Ochrana ovocných plodin

                       3.8.2021   - VŠÚO Holovousy


                        Podzimní odrůdy jádrovin 

                      16.9.2021   - VŠÚO Holovousy


                        Oslavy Holovouského malináče

                       2.10.2021


                        Seminář pro pěstitele

                        25.11.2021  - VŠÚO Holovousy

              
       V měsícich duben, květen, červen, červenec a září se uskuteční Dny otevřených dveří Demonstrační farmy  VŠÚO Holovousy a skupinové informační akce (semináře) k odborným tématům integrované ochrany v sadech.

                                                                                   
                                                                                            

                                                                                        

Kontakt:

Ing. Jaroslava Nekvasilová
Jaroslava.NEKVASILOVA@vsuo.cz
+420 702 103 048

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO