KONALA SE 3. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSYKONALA SE 3. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

Publikováno: 05.08.2020


V úterý 4.8.2020 se konal 3. den otevřených dveří  a skupinová demonstrační akce Demonstrační farmy Holovousy.

3. den otevřených dveří Demonstrační farmy Holovousy

Pozvánka

Program:

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PROTI ŠKODLIVÝM ČINITELŮM V SADECH – aktuální přehled přípravků na ochranu rostlin k jednotlivým škodlivým činitelům
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy
 
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM VČEL V OVOCNÝCH SADECH
Ing. Dalibor Titěra, CSc., Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
 
ROZPOZNÁVÁNÍ SAVCŮ ŠKODÍCÍCH V SADECH
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D., MENDELU v Brně
 
MANAGEMENT HERBICIDNÍHO PÁSU
ukázka kultivace příkmenného pásu
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Miriama Ruseňáková, VŠÚO Holovousy

MANAGEMENT MEZIŘADÍ
statická ukázka stroje Green Manager; aktuální stav výsevu bylinných směsí
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D., VŠÚO Holovousy

MONITORING A IDENTIFIKACE ŠKŮDCŮ OVOCNÝCH PLODIN – praktické ukázky monitorovacích pomůcek; rozpoznávání jednotlivých druhů škůdců
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy

PRAKTICKÉ POUŽÍVÁNÍ KAPKOVÉ ZÁVLAHY V OVOCNÝCH SADECH
Ing. Martin Mészáros, Ph.D., VŠÚO Holovousy


Skupinová demonstrační akce            Pozvánka

Program dne pokračoval skupinovou demonstrační akcí na téma AKTUÁLNÍ ŠKŮDCI V OVOCNÝCH SADECH A OCHRANA PROTI NIM (mšice, štítenky, obaleči).
Hlavními lektory byli Ing. Michal Skalský a Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. (VŠÚO Holovousy). Pozvánka

Obě akce se setkaly s úspěchem zúčastněných, kteří si vyslechli řadu přednášek, vyzkoušeli své znalosti v poznávání chorob a škůdců a viděli v sadu práci techniky. 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO