UNIKÁTNÍ QR KÓDY U PRODUKTŮ VŠÚO HOLOVOUSYUNIKÁTNÍ  QR KÓDY U PRODUKTŮ VŠÚO HOLOVOUSY

Publikováno: 03.07.2020


Na podzim loňského roku jste na etiketách našich ovocných stromků mohli nalézt QR kódy, které pro náš ústav dodala jablonecká společnost veri.to s.r.o.  Jedná se o novinku na českém trhu, nejde totiž o běžné QR kódy, ale kódy unikátní, tzn., že každý stromek má svůj vlastní jedinečný kód, jakýsi "otisk prstu". Zákazník má ještě před samotným nákupem jistotu, že se chystá zakoupit originální produkt a nikoli padělek a současně dostává k dispozici kompletní specifikaci daného produktu.
Po naskenování kódu běžnou čtečkou QR kódu (nebo pomocí mobilní aplikace veri.to) se zákazníkovi zobrazí karta produktu, která obsahuje neomezené množství dat - textu, fotografií, videa apod.
V případě našich QR kódů si naskenováním kódu zákazník jednoduše ověří, že si kupuje původní odrůdu z VŠÚO Holovousy a z unikátní karty produktu se dozví informace o zakoupené odrůdě (viz obrázek).  Pomocí mobilní aplikace veri.to lze nákup i uložit a mít tak informace vždy při ruce či nasdílet  pomocí sms. Systém nabízí i další užitečné funkce, proto neváhejte a skenujte QR kódy z našich produktů.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO