Workshop o aktuálních problémech a strategiích regulace škůdců a chorob v ekologické produkci peckovin v EvropěWorkshop o aktuálních problémech a strategiích regulace škůdců a chorob v ekologické produkci peckovin v Evropě

Publikováno: 20.12.2021


Dne 3. listopadu se konal online workshop o aktuálních problémech a strategiích ochrany proti škůdcům a chorobám v ekologické produkci peckovin v Evropě. Workshop organizoval Ing. Radek Vávra Ph.D. (VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.) v rámci projektu BIOFRUITNET a prezentoval výsledky dotazníků realizovaných s ekologickými pěstiteli peckovin, výzkumníky a poradci v zemích s nejvyšším zastoupením pěstování v Evropské unii. Workshopu se zúčastnilo 15 odborníků zastupujících organizace s ekologickou produkcí v různých evropských zemích. Proběhla diskuse o chorobách a škůdcích třešní, meruněk, slivoní a broskví jakož i o strategiích používaných k jejich regulaci s ohledem na povolené přípravky na ochranu rostlin, preventivní, alternativní a inovativní opatření používaná v různých zemích pro každý ovocný druh. Diskutovány byly též mezery v ochraně před chorobami a škůdci a výzvy, kterým bude ekologické pěstování ovoce v budoucnu čelit.
Mezi hlavními závěry workshopu vyniká potřeba technických informací o způsobech ochrany proti chorobám a škůdcům, odrůdách, péči o půdu a výživě stromů meruněk a třešní. U slivoní patřily k nejdůležitějším informace k ochraně proti chorobám, škůdcům, odrůdám, péči o půdu a výživě stromů. U broskvoní se hlavní potřeby informací týkají ochrany proti chorobám a škůdcům, odrůd a podnoží. Hlavní choroby postihující porosty peckovin, které byly na workshopu podrobně probrány, jsou moniliová hniloba peckovin, moniliový úžeh (spála) peckovin, rakovinné odumírání větví peckovin a suchá skvrnitost listů peckovin. Co se týče škůdců, pro třešně jsou nejdůležitější: mšice třešňová, octomilka ovocná (Drosophila suzukii) a vrtule třešňová; pro meruňky: octomilka ovocná (Drosophila suzukii) a škvoři; pro slivoně: obaleč švestkový, mšice švestková a sviluška ovocná; konečně, u broskvoní byly hlavními diskutovanými škůdci vrtule velkohlavá a mšice broskvoňová.
Mezi hlavními získanými závěry byla zdůrazněna potřeba výzkumu účinnosti používaných přípravků a jejich vlivu na životní prostředí. Jako jedna z nejúčinnějších strategií ke snížení dopadu chorob byl identifikován správný řez stromů ve správný čas. Pro hlavní choroby neexistují žádné podpůrné rozhodovací modely. Správný výběr odolnějších odrůd je jedním z opatření, které mohou ekologickým pěstitelům peckovin pomoci v regulaci chorob v budoucnu.
Chcete-li získat podrobnější informace o různých technikách regulace chorob a škůdců, klikněte na následující odkaz:
 https://biofruitnet.eu/wp-content/uploads/2021/12/BIOFRUITNET_STONE_WORKSHOP_f_2-1.pdf

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO