5. Demonstrační farma


5. Demonstrační farma

 DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

Ve čtvrtek 29. 10. 2020 V 9:00 HOD.

 • INTEGROVANÁ OCHRANA V OVOCNÝCH SADECH

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI VE VÝSADBÁCH

 

 

PROGRAM bude rozdělen do tří bloků:
Blok I. - Ing. Michal Skalský, VŠÚO Holovousy
Integrovaná ochrana ovocných plodin                 
 • Rozpoznávání škodlivých organismů ovocných plodin
 • Metody monitoringu živočišných škůdců
 • Možnosti ochrany ovoce proti škůdcům bez účinné látky thiacloprid
 
Blok II.  -  Ing. Martin Mészáros, Ph.D., VŠÚO Holovousy
Praktické používání kapkové závlahy v ovocných sadech jako komplexní součást integrované produkce                          
 • Stanovení potřeby závlahy
 • Stanovení závlahové dávky
 • Strategie zavlažování
 
Blok III. -Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; VŠÚO Holovousy 
Regulace plevelů mechanickou kultivací 
 • Možnosti kultivace
 • Praktická omezení
 • Výhody a nevýhody používání
 
Účastníci se postupně seznámí s tématy všech bloků
Z důvodu covid - 19 bude v každém bloku pouze 5 účastníků a lektor
Budou dodržována všechna pravidla – roušky, dezinfekce a rozestupy
 
Pro účast na demonstrační akci je nutná registrace, a to do 23. 10. 2020,  maximální počet je 5 účastníků v jednom bloku
e-mailem na adresu 
nekvasilova@vsuo.cz.  Občerstvení zajištěno
 
Akce se uskuteční v rámci projektu Demonstrační farmy,
s podporou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

PDF pozvánka zde >>>

Kalendář akcí


Podzimní seminář pro pěstitele

05.11.2020

Seminář pro pěstitele a polní den v podzimních sadech se bude koat 5. 11. 2020. Začátek semináře je v 9:00 v přednáškovém sále VŠÚO Holovousy, kde proběhnou  přednášky.Dále bude program  pokračovat prohlídkou výsadeb.

Celý článek...

JABLEČNÝ DEN

02.09.2020

Dne 2. 9.2020 se bude  konat  JABLEČNÝ DEN ve VŠÚO Holovousy

Celý článek...

3. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

04.08.2020

Dne 4. 8.2020 se bude konat třetí Den otevřených dveří Demonstrační farmy Holovousy. Celý článek...

Královéhradecké krajské dožínky ZRUŠENY

11.09.2020

V termínu 11. - 12. září 2020 se budou konat tradiční Královéhradecké krajské dožínky, kde se VŠÚO zúčastňuje a prezentuje své výsledky široké veřejnosti.

Celý článek...
Seminář ochrany ovocných plodin

Seminář ochrany ovocných plodin

04.08.2020

Dne 4. 8. 2020 se bude konat tradiční letní Seminář ochrany ovocných plodin spojený s polním dnem v sadech.

 

Celý článek...

Den otevřených dveří - Demonstrační farma Holovousy

23.06.2020

Dne 23.6.2020 od 9:00 hod. se bude konat II. den otevřených dveří - Demonstrační farma VŠÚO Holovousy Celý článek...
Seminář RANÉ TŘEŠNĚ

Seminář RANÉ TŘEŠNĚ

10.06.2020

Dne  10.6.2020  se bude konat seminář spojený s ochutnávkou na téma RANÉ TŘEŠNĚ. Celý článek...
PRODEJ JAHOD - ZAHÁJEN

PRODEJ JAHOD - ZAHÁJEN

20.05.2020

Dne 20. 5 . 2020 zahajujeme prodej jahod v prodejně VŠÚO Holovousy. 

Celý článek...
NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE

NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE

10.06.2020

Dne 10.6.se uskutečnlo pracovní jednání NÁRODNÍHO CENTRA  KOMPETENCE v Konferenčním sálu VŠÚO Holovousy Celý článek...
DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY - INTEGROVANÁ OCHRANA V OVOCNÝCH SADECH

DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY - INTEGROVANÁ OCHRANA V OVOCNÝCH SADECH

28.05.2020

Dne 28.5.2020 se koná první Den otevřených dveří na farmě ve VŠÚO Holovousy. Zahájení je v 9:00 hod. ve velkém zasedacím sálu. 

Celý článek...
JARNÍ DEGUSTACE

JARNÍ DEGUSTACE

27.05.2020

Jarní degustace jablek se koná 27. 5. 2020 v prostorách VŠÚO Holovousy, ve velké zasedací místnosti.

Celý článek...
Ovocnářské dny 2020

Ovocnářské dny 2020

14.01.2020

Ovocnářské dny 2020 se konaly ve dnech 14. - 15. 1. 2020

Celý článek...
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

07.04.2020

VELIKONOČNÍ   VÝSTAVA

ZRUŠENO

termín: 7.4.2020 úterý  9-18.00h
budova školy  Truhlářská 462, Hradec Králové

Celý článek...
Zimní degustace jablek

Zimní degustace jablek

09.01.2020

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se v jednacím sále VŠÚO Holovousy  konala zimní degustace jablek. 

Celý článek...
XV. EUCARPIA

XV. EUCARPIA

03.06.2019

Ve dnech 3.–7. 2019 se v Praze konalo jednání  mezinárodní konference XV. EUCARPIA  Fruit Breeding and Genetics Symposium.

Celý článek...

ZAHRANIČNÍ EXKURZE ŠKOLKAŘŮ DO NĚMECKA

07.09.2020

Ve dnech 7.- 9. 9. 2020 se uskuteční zahraniční exkurze po významných školařských firmách v Německu. Celý článek...

4. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

15.09.2020

Dne 15. 9. 2020 se uskuteční již 4. Den otevřených dveří VŠÚO Holovousy.  Celý článek...

DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY - skupinová akce

02.09.2020

Dne 2.9. 2020 se bude konat ve VŠÚO Holovousy skupinová demonstrační akce v rámci projektu Demonstrační farma VŠÚO Holovousy - integrovaná ochrana v sadech. Téma Škodlivé organizmy jabloňových sadů budou lektorovat:  Ing. Michal Skalský, Mgr. Michaela Kracíková a další odborníci z Oddělení ochrany ovocných plodin. 

Pozvánka Celý článek...
Seminář - Podzimní odrůdy jádrovin

Seminář - Podzimní odrůdy jádrovin

10.09.2020

10. září 2020 9:00 hod. proběhne v prostorách konferenčního sálu VŠÚO seminář - Podzimní odrůdy jádrovin Celý článek...
4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEMONSTRAČNÍ FARMY VŠÚO

4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEMONSTRAČNÍ FARMY VŠÚO

15.09.2020

Dne 15.9. 2020 proběhne v budově VŠÚO den otevřených dveří a demonstrační farma zaměřená na integrovanou ochranu v ovocných sadech. Celý článek...
WORKSHOP na problematiku sucha u ovocných dřevin

WORKSHOP na problematiku sucha u ovocných dřevin

22.10.2020

- sucho z pohledu meteorologických dat
- vliv sucha na fyziologii rostlin Celý článek...
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠÚO HOLOVOUSY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠÚO HOLOVOUSY

03.10.2020

V SOBOTU 3. 10. 2020 od 13:00 - 16:00 hod. bude mít VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV HOLOVOUSY s.r.o. den otevřených dveří pro širokou veřejnost.
 
Celý článek...
Seminář - Důležité aspekty používání kapkové závlahy v integrované produkci

Seminář - Důležité aspekty používání kapkové závlahy v integrované produkci

29.10.2020

(Ing. Martin Mészáros, Ph.D.,VŠÚO Holovousy)
maximální počet je 5 účastníků Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO