BIOFRUITNET 2. online seminář


BIOFRUITNET  2. online seminář
Projekt BIOFRUITNET uspořádá ve čtvrtek 10. března svůj druhý online seminář na podporu inovací v produkci ekologického ovoce v Evropě. Akce se bude konat od 9:30 do 12:30 a budou představeny nejnovější poznatky v ochraně proti škůdcům a chorobám.

Účastníci si budou moci vybrat mezi dvěma tématy, která budou řešena v paralelních sekcích.
• Sekce 1. Biotremologie jako opatření na hubení škůdců v produkci ekologického ovoce za účasti odborníků: Valerio Mazzoni, výzkumné a inovační centrum, Fondazione Mach (IT) @fondazionemach a Rachele Nieri, Center Agriculture Food Environment, University of Trento (IT) @UniTrento.

• Sekce 2. Živé mulče pro obhospodařování meziřadí (podrostu), za účasti odborníků: Michael Friedli, FiBL (CH) a Claude-Eric Parveaud, GRAB (FR)

Kliknutím sem najdete program jednání: https://biofruitnet.eu/wp-content/uploads/2022/03/Agenda-2nd-Online-Seminar_one-page_V3.pdf

a odkaz na registraci: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScilcFhnhKg6VoJ_zyMH1E6b3Fg4KCOvEghHwvz3rzvh34aPQ/viewform

Pokud jste již zaregistrováni, obdržíte e-mail s odkazem na přihlášení.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO